fotos

NATUURSTENENHUIS

VRAGEN

 

Inhoudsopgave


Hoe voorkom ik wateroverlast door de buitenmuur heen... ?

Een veelvoorkomend probleem, zeker als de woning gesitueerd is in bergachtig gebied en een deel van de woning onder het maaiveld ligt. Als men de oorsprong van het water vinden en de loop van het water verleggen, dan is een mogelijke oplossing aanwezig. In sommige gevallen loont het om aan de buiten zijde van de muur (uitgraven geul) door middel van het leggen van een waterdichte barriere, het probleem te verhelpen. Maar meestal zijn kleine lekkages niet te voorkomen en moet men de oplossing binnen de woning zoeken en een goed drainagesysteem (onder de vloer) aanbrengen. Doormiddel van folie tegen wand, drainagebuis en een "dalle" op isolatie en folie, kan men hier het probleem kanaliseren.

wanddrainage

afbeelding aansluiting rotswand en vloer (aanbrengen folie en wand beton)
Terug naar begin

Hoe voorkom ik houtworm of boktor ....?

Houtaantastende Insecten

De houtworm en boktor leggen hun eieren in hout. De larven ontpoppen zich en voeden zich met het hout. Ze vreten gangen door de kern van de structuur. Wanneer ze zich helemaal ontwikkeld hebben tot kever, eten ze na lange tijd een weg uit de kern naar het oppervlak en creëren een zogenaamde uitvliegopening. Dat is het moment waarop een aantasting pas echt duidelijk wordt. De schade is dan al veroorzaakt.

De huisboktor is een insect waarvan de larve veel schade veroorzaakt in gebouwen en meubelen.
De larve van de boktor is geelachtig wit tot wit en wordt ongeveer 11 millimeter groot.Het wijfje van de huisboktor legt eitjes op het hout. Als de larve uit het eitje komt, boort het zich meteen in het hout. Er worden hele gangen gemaakt gedurende langere tijd (enkele jaren), die gevuld zijn met boormeel. Afhankelijk van het aanbod aan hout (dikte balk) verblijft het insect langer in het hout. Dikwijls is het knagen van de larven te horen, waarna bijonderzoek blijkt dat er uitvliegopeningen zijn en boormeel aangetroffen wordt.

Voorkomen van houtworm en boktor

Hierbij worden preventief bestrijdingsmiddelen (zoals Xylophene e.d) op het hout aangebracht. een behandeling die om de ca. 5 jaar herhaald dient te worden. Overigens zijn kastanjehouten balken die hoofdzakelijk bestaan uit kernhout, minder gevoelig voor houtaantastende insecten. Overigens is in bepaalde gebieden in Frankrijk (met name het Zuiden)  de termiet in opmars, een zorgwekkende ontwikkeling aangezien de bestrijding van dit insect aanzienlijk moeilijker is dan die van houtworm of boktor.

Bestrijding van reeds in het hout aanwezige insecten, geschiedt door middel van het spuiten van een vloeistof onder druk. Behandelde ruimten mag men gedurende 48 uur na behandeling niet betreden. Ook zijn er enkele " ecologische bestrijdingsmiddelen" op de markt.

 

Terug naar begin

Wanneer is bij verbouwing een bouwvergunning verplicht... ?

In Frankrijk geldt de regel dat bij belangrijke wijzigingen van het exterieur van gebouwen en/of wanneer de "surface hors oeuvre nette" groter is dan 170 m² (dus eventuele uitbreiding plus bestaande bouwwerk)  en/of er sprake is van een bestemmingswijziging, het verplicht is een bouwvergunning ("permis de construire") aan te vragen. Ook een wijziging in het exterieur geeft de verplichting een bouwvergunning via een architect te laten regelen. Vooraf bij de Mairie langsgaan is aan te bevelen omdat de wetgeving op dit punt steeds strenger wordt. Ook een bezoek aan de reginale CAUE is aan te bevelen (gratis advies), Specifieke eisen zijn vaak per regio/ streek aan de orde. Bijvoorbeeld als het een woning in een "Parc Naturel Régional" betreft zoals bijvoorbeeld het "Parc Naturel Régional des Monts d'Ardeche". (http://www.parc-monts-ardeche.fr/v1/sommaire.php3). Tevens zijn er soms aanvullende eisen ten aanzien van het exterieur van het gebouw ("welstandseisen"). Een Nederlandse archietc inschakelen (ingeschreven in het register) zou in principe moeten kunnen, maar in de praktijk ontstaan dan toch veel problemen.

Bij "lichtere" verbouwingen volstaat een "déclaration de Travaux". Het gaat hier dan bijvoorbeeld om raamvergrotingen, restauratie dak bij gebruik zelfde soort materialen in dezelfde kleur, interieurwijzigingen die een kleiner oppervlak betreffen dan 20 m2 en dergelijke. In geval van twijfel kan men zich wenden tot de " Service d' Urbanisme de la Commune"

Verder is er diverse wetgeving op het gebied van milieu waar men rekening mee dient te houden, zoals (vanaf 2005) de verplichting tot aansluiting op openbaar rioleringsysteem in geval men een huis koopt waar dit nog niet het geval is. Indien aansluiting op openbaar riolering niet mogelijk is (bergachtig gebied, afgelegen) dient men te voldoen aan eisen ten aanzien van aansluiting op "fosse sceptique", waarbij met name de wijze van lozen water een aandachtspunt is (de nodige meters aan infiltratieleidingen in de grond aanleggen).

Op site van de overheid>www.equipement.gouv.fr  is meer over wetgeving op dit gebied te vinden en zijn diverse formulieren te downloaden. In bijgaand bestand te vinden wat er zoal bij een aanvraag bouwvergunning vereist is. (zie: small  guide_du_permis_de_construire.pdf)

 

Terug naar begin

Wat zijn de regels omtrent lozing afvalwater en fosse sceptiques?

Werd in het verleden alleen gecontroleerd bij nieuwbouw, sinds enige jaren is het zo dat ook bestaande bouw getoetst wordt. De organisatie die dit op zich neemt is de " Spanc". Zij is hierin delegeerde van de commune. Voor een individueel systeem komt het er op neer dat op een gegeven moment (vóór eind 2012) controle zal plaatsvinden op het bestaande systeem (op zowel conformiteit aan regelgeving als regelmatig onderhoud ) en dat deze controle in rekening gebracht wordt. (ca. 50 euro?) Verder kan deze organisatie de eigenaar verplichten tot aanpassingen/ wijzigingen als het systeem niet aan de eisen voldoet. Doel is uiteraard een milieutechnisch veilgere en betere verwerking van het huishoudelijk afvalwater. Daarnaast zal vanaf 2013 de verplichting gelden om bij het "dossier diagnostic de technique" het controledocument te voegen dat verstrekt is door de SPANC.

Zie voor meer gedetailleerde informatie over technieken en regelgeving ook: http://www.spanc.fr/

Terug naar begin


Wat is "spatkracht".. ?

Wanneer in een constructie schuine of gebogen onderdelen voorkomen, kunnen hierdoor horizontale spatkrachten ontwikkeld worden. Spatkrachten zijn dus zijdelingse krachten in een constructie waardoor het dragende element naar buiten zou willen wijken. Bijvoorbeeld de kapconstructie van een woning heeft de neiging het dragende metselwerk van de muren naar buiten te duwen. Een dak met een kleine hellingshoek geeft meer spatkrachten." class="style10" id="Wanneer in een constructie schuine of gebogen onderdelen voorkomen, kunnen hierdoor horizontale spatkrachten ontwikkeld worden. Spatkrachten zijn dus zijdelingse krachten in een constructie waardoor het dragende element naar buiten zou willen wijken. Bijvoorbeeld de kapconstructie van een woning heeft de neiging het dragende metselwerk van de muren naar buiten te duwen. Een dak met een kleine hellingshoek geeft meer spatkrachten.">Wanneer in een constructie schuine of gebogen onderdelen voorkomen, kunnen hierdoor horizontale spatkrachten ontwikkeld worden. Spatkrachten zijn dus zijdelingse krachten in een constructie waardoor het dragende element naar buiten zou willen wijken. Bijvoorbeeld de kapconstructie van een woning heeft de neiging het dragende metselwerk van de muren naar buiten te duwen. Een dak met een kleine hellingshoek geeft grotere spatkrachten.

Zie ook pagina: draagconstructie

 

Terug naar begin

 

 

 

 

drainagebuis

schuurdeuren

 

boek

 

layze schoorsteen

 

muurinopbouw

 

gootsteen

 

boog natuursteen

 

lauze leggen

 

lauze leggen

 

 

   

Contactgegevens:    

info@natuurstenenhuis.nl