fotos

NATUURSTENENHUIS

INSTALLATIES

 

Verwarmingsinstallatie:

In de meeste gevallen handelt het bij oudere natuurstenen huizen om huizen met een lange opwarmtijd en grote warmtebuffercapaciteit door de dikke (natuurstenen) muren. Deze muren zijn lastig te isoleren en overigens is lang niet altijd gezegd dat ze een slechte warmteweerstand hebben. Door de aanwezige luchtholten in de muur kan deze weerstand positief beinvloed worden. Het dak valt in het algemeen eenvoudiger te isoleren zodat een goede R-waarde (en dus lage k-waarde) hier het resultaat is.

De keuze voor een verwarmingssysteem is mede afhankelijk van het soort gebruik (min of meer permanent of af en toe aanwezig). De opwarmtijd van de muren zal na langdurige afwezigheid al gauw enkele dagen bedragen. Ook vocht en klamheid zal pas na enkele dagen verdreven worden. 

Men kan verwarmen door middel van elektriciteit of hout (propaangas wordt hier buiten beschouwing gelaten). Elektriciteit is in Frankrijk (nog) goedkoop maar blijkt bij permanente aanwezigheid toch tot hoge kosten te leiden. Bij veel van dit soort huizen is het een goed alternatief om op hout te stoken. De m3 prijs is vrij laag en bovendien hebben veel huizen in de hier behandelde categorie het nodige land en bos in de buurt.

Bij min of meer permanente aanwezigheid van de bewoners, is de keuze voor een kachel met veel straling en een grote buffer de beste keuze. Hierbij kan men denken aan tegelkachels e.d. Als compleet product geleverd en gemetseld kosten ze al gauw over de 10.000 euro dus is de keuze voor een zelfbouwpakket misschien een optie. Door de hoge verbrandingstemperatuur, het hoge rendement (hoger dan 80 %), produceren ze relatief weinig schadelijke rookgassen en zijn ze economisch in gebruik. Er bestaan daarnaast mogelijkheden om een dergelijke kachel op een vloerverwarmingssysteem aan te sluiten. Nadeel is dat de kachels vrij volumineus zijn en een langere opwarmtijd hebben (minimaal ca. 1 uur). Daarnaast hebben ze een vrij kleine stookopening, zodat er geen sprake is van een "open haard" effect"

Meer informatie hierover op: http://www.gimmeshelteronline.com/masonry/

Bij niet-permanente aanwezigheid bewoners (weekendhuis of korte vakanties), is de keuze voor een voorzethaard wellicht meer logisch. De meer energiezuinige modellen stralen een grote hoeveelheid warmte direct uit.

De modernere oplossingen in de vorm van een warmtepomp zijn pas economisch interessant als men kan profiteren van belastingvoordelen, hetgeen in de regel zo is als het een "maison principale" betreft, dus men moet resident in Frankrijk zijn. Ook dan gaat het om een terugverdientijd ten opzichte van conventionele elektraverwarming,  van minimaal 10 jaar.

Elektrische installatie

Bij het beoordelen van de geschiktheid van de bestaande elektrische installatie is het raadzaam een deskundige in te schakelen. Deze kan het vrij ingewikkelde samenspel van regelgeving en techniek het beste beoordelen. De bestaande installatie is dikwijls verouderd en moet geheel of gedeeltelijk vervangen worden. Er is bijvoorbeeld geen sprake van goede aarding ( piquet terre) van de installatie. De groepenkast is bijvoorbeeld nog voorzien van porseleinen zekeringen en loden draden als zekering of (modernere) vervangbare zekeringen. Het kan ook zijn dat de groepenkast (tableau de repartition) niet meer geschikt is om een moderne en veilige installatie te realiseren. Een moderne groepenkast moet dan geïnstalleerd worden.In Frankrijk is de norm NF C15-100 voor elektrische installaties van toepassing.

Volgens de normen die de veiligheid van de installatie moeten waarborgen, is het uitgangspunt tegenwoordig een installatie met "disjoncteurs differentiel" (aardlekschakelaars) van 30 mA., Een dergelijke type schakelaar minimaliseert het risico op elektrocutie.  De groepszekeringen ( disjonteurs de branchement) zorgen dat bij hogere belasting van een groep het aan de groep verbonden circuit onderbroken wordt.

Een belangrijk aandachtspunt is eveneens de eventuele aanpassing van het totale vermogen van de installatie. Door veranderde wooneisen is er meestal sprake van een ander benodigd vermogen. Dit kan resulteren in hogere waarde van afzonderlijke zekeringweerstanden maar ook van de totale vermogensbehoefte van de installatie.  Het is hierom raadzaam een overzicht te maken van de totale behoefte aan "elektrisch vermogen" in de woning binnen alle groepen (optelling van alle vermogens schakelaars, installatie, contactdozen etc) en vervolgens te beoordelen of het totaal geïnstalleerde vermogen hier nog wel aan voldoet.

Dit kan uiteindelijk betekenen dat er een aanpassing moet komen en eventueel een andere abonnementvorm gekozen wordt (met uiteraard andere tarieven). Op https://www.edf.fr kan je meer informatie over de diverse abonnementsvormen vinden. In het kort komt het erop neer dat je abonnementstarief gekoppeld is aan  het geïnstalleerd vermogen (in kVA) rn de kilowattprijs. Bij abonnementtype "option base" (3 tot 18 kVA) betaal je bij 6 kVA voorgeschreven vermogen 61  euro TTC en bij 12 kVA 173 euro TTC. De kilowattprijs is dan rond de 12 eurocent. Al met al stukken lager dan in Nederland.

Op sites als: http://www.leroymerlin.fr/  is veel te vinden over normen, technische aspecten, keuzemogelijkheden en kosten van de elektrische installatie.

Water installatie

Een voorbeeld van het creeeren van bij de stijl van dit type huizen passende oplossing voor een gootsteen is te vinden in dit document. (zie: small  gootsteen). Door gebruik van terrazzotechniek (menging van beton met natuursteen van zelfde kleur als muur) is er op passende wijze een keukengootsteen gecreeerd. Nogal arbeidsintensief maar wel een beter oplossing dan een ikea-blok.

 

 

Wij kunnen u adviseren over opname en inventarisatie en advisering inzake verbouwing en/of het maken bouwtekeningen en berekeningen. Verder kunnen wij helpen met huur en verhuur van vakantiewoningen. Op de pagina Diensten kunt u meer vinden welke service wij specifiek aan u kunnen leveren.

 

 

 

CHANT SNEEUW

masonry heater

tabpeolledemasse

brno

groepenkast 

gootsteen

     

Contactgegevens:    

info@natuurstenenhuis.nl